Avís Legal

El nostre avís legal forma part del compromís mutu per un ús adequat de continguts i serveis, així com de la propietat industrial i intel·lectual de Clouransom.

Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

 • CLOUDANA SOLUTIONS SL. (d’ara endavant, CLOURANSOM) és una empresa dedicada a la programació, publicitat i inversió.
 • CLOURANSOM amb CIF B67146324, és una societat domiciliada a l’efecte de la present informació al carrer Sagitari 47, 08398 Santa Susanna, Barcelona (Spain), i és actualment l’encarregada de l’explotació, la gestió i el funcionament del lloc web www.clouransom.com.
 • Email de contacte: info@clouransom.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

Ús del portal

www.clouransom.com proporciona l’accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a CLOURANSOM, oa tercers a què l’USUARI pot tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CLOURANSOMofrece a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys als sistemes físics i lògics de CLOURANSOM, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges.

Propietat Intel·lectual i Industrial

 1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de CLOURANSOM per si mateix o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 2. L’usuari té prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits a l’apartat anterior sense autorització expressa de CLOURANSOM.
 3. L’usuari s’abstindrà de fer servir mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.
 4. CLOURANSOM no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers facin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’aquesta transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer l’usuari i les conseqüències eventuals, danys o perjudicis que se’n poguessin derivar, són de la responsabilitat exclusiva de l’usuari.
 5. CLOURANSOM s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
 6. CLOURANSOM es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

CLOURANSOM no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

CLOURANSOM es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a el portal.

Enllaços

En cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hiperenllaços cap a altres llocs d’Internet, CLOURANSOM no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CLOURANSOM assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

CLOURANSOM es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

Dret dexclusió

CLOURANSOM es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

CLOURANSOM perseguirà l’incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

CLOURANSOM podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre CLOURANSOM i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec. europa.eu/consumers/odr/.