La nostra Política de Privadesa

A Clouransom, els nostres usuaris sou l’actiu més valuós, i amb vosaltres, les vostres dades. Per això, aprofitem aquesta declaració d’intencions per garantir-vos un ús responsable, lleial i lícit de les vostres dades.

La visita a aquest lloc web no implica que lusuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

En compliment del que disposa l’article 13 del RGPD t’informem del següent:

Responsable

Cloudana Solutions SL. (d’ara endavant, Clouransom)

Calle Sagitari 47, 08398 Santa Susanna, Barcelona (Spain)

Telèfon de contacte: (34) 938 553 938*

Què fem amb les teves dades?

– Apartat “Nou Client
La principal finalitat del tractament és la gestió dels usuaris registrats a la nostra web, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per CLOURANSOM o per a l’enviament de publicitat, descomptes i promocions de serveis d’altres entitats. CLOURANSOM assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només us demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzades per a aquest fi.

– Apartat “Realitzar Inversió
Igual que indiquem a la nostra política de privadesa, la principal finalitat del tractament de les dades és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les inversions, la realització d’estudis estadístics, tramesa de publicitat relativa als serveis comercialitzats per CLOURANSOM o per a l’enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d’altres entitats, ia més per a l’estudi de finançament de compres i obtenció de crèdits al consum, així com per al descobriment i prevenció del frau, i minimització del risc del seu comissió, sobre la base de l’interès legítim reconegut per la normativa vigent.

– Apartat “Butlletí ofertes” i “Ofertes Express
L’e-mail facilitat serà objecte de tractament per part de CLOURANSOM amb la finalitat d’enviar el butlletí d’ofertes. Aquest Butlletí té caràcter exclusivament informatiu.

Accions de màrqueting.
CLOURANSOM podrà utilitzar aquestes dades per informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials en els casos en què vostè sigui ja client o si no ho és, quan vostè ens hagi proporcionat el seu consentiment al corresponent apartat.

– Apartat “Formulari de Contacte i Centre de Suport de CLOURANSOM
Recollirem dades per tal de gestionar el centre de suport de CLOURANSOM i el contacte amb el client via tiquet per poder atendre la vostra petició.

Ús dels tiquets

Cada usuari pot accedir als tiquets mitjançant usuari i contrasenya. Les contrasenyes són personals i intransferibles i l’usuari és responsable de l’ús de les contrasenyes i de la comunicació a tercers. La informació que conté els tiquets és de caràcter confidencial. CLOURANSOM prohibeix la publicació dels tiquets a tercers i de la seva divulgació a fòrums, xarxes socials i qualsevol lloc web.

– Apartat “Formulari RMA
La finalitat principal d’aquest tractament és la gestió de l’RMA (Ús de garantia del servei). Les vostres dades poden ser comunicades als proveïdors en el supòsit de serveis defectuosos.

Informació recollida orientada a millores web
Per millorar els nostres serveis i la compra on-line estem analitzant el portal de CLOURANSOM i la navegació correcta de l’usuari. Aquesta informació serà confidencial i únicament serà utilitzada per millorar la seguretat i el funcionament del nostre web i per a finalitats estadístiques.

Base jurídica dels tractaments

Per al registre, la compra i la gestió de les garanties basarem el tractament de les dades en l’execució del contracte de compra o en el marc de la relació precontractual.

Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment encara que si ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars proporcionant-li sempre un mitjà senzill i gratuït per donar-se de baixa.

El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Destinataris

Amb motiu de la compra les vostres dades poden ser comunicades als destinataris següents:

 • Entitats bancàries per al pagament de les compres mitjançant targeta i/o estudi de finançament de compres i obtenció de crèdits al consum.
 • Entitats que presten serveis de recerca, descoberta i prevenció del frau, així com la minimització del risc de la seva comissió, sobre la base de l’interès legítim reconegut per la normativa vigent.
 • Entitats i empreses del sector de l’energia, amb el consentiment previ.
 • A l’Oficina de consumidors i usuaris en cas que hi hagi alguna reclamació.
 • Als fabricants, serveis tècnics i/o majoristes en el cas de garanties. Aquests destinataris poden estar ubicats dins del territori espanyol com a fora del mateix.
 • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les forces i cossos de seguretat.
 • A les administracions públiques a què haguem de facilitar informació amb motiu del compliment de les nostres obligacions legals.

Per enviar newsletters o butlletins de notícies és possible que utilitzem l’eina Mailchimp que pertany a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC. Per tant, estaríem davant d’una transferència internacional de les seves dades per prestar únicament aquest servei. Pots trobar informació sobre aquesta companyia i la seva política de privadesa aquí. A més, aquesta companyia es troba adherida al protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.

L’ús de Mailchimp no és una cessió de dades, sinó que les dades només es faran servir per aquesta plataforma única i exclusivament per remetre els butlletins i sempre amb el seu consentiment.

CLOURANSOM assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només us demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzades per a aquest fi.

Drets dels interessats

L’interessat té els drets següents:

 • Podreu sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemades que us concerneixin (accés)
 • Podreu sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les vostres dades personals. (rectificació)
 • Podreu sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les vostres dades personals i (supressió i limitació)
 • També podreu sol·licitar que se us posin a disposició les vostres dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica.(portabilitat)

Per a això s’haurà d’adreçar per escrit adjuntant una còpia del DNI o document que us identifiqui, a l’adreça Calle Sagitari 47, 08398 Santa Susanna, Barcelona (Spain) també a través del nostre formulari o al correu electrònic info@clouransom.com. CLOURANSOM.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant de les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades us convidem a contactar amb nosaltres per solucionar-la.

Delegat de protecció de dades

Hem designat un delegat de protecció de dades (DPO) per a qualsevol qüestió relacionada amb les vostres dades personals. Podeu contactar-hi a través de l’adreça info@clouransom.com

Qualitat de les dades

Els usuaris han de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

Protecció dels menors

No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetllar per per a la privadesa dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l’ús de les dades personals del menor.

Xarxes Socials

A través de la nostra pàgina web podeu accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter o Youtube d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari es pot registrar i seguir gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.clouransom.com i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privadesa a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Twitter o Youtube. CLOURANSOM no és titular de les xarxes socials.

Actualitzat: 5 de gener de 2022